JOSEF AKADEMI ALUMNI ASSOCIATION

JOSEF AKADEMI ALUMNI ASSOCIATION (JAAA)


Mål:
Vårt mål er å skape en alumni-tankegang for oppfølging, og å fremme bærekraftighet for hver entreprenør som har forpliktet seg til Josef Akademi sin visjon; Å etablere virksomheter som vil påvirke samfunnet positivt.

Medlemskap:
De som har fullført 1 års JA-studium

Medlemmer sin gevinst:
• Oppdatering av hvert medlem sin suksess.
• Tilgang til næringsliv med suksess i fokus
• Tilgang til forretningsarrangementer / gjesteforelesere - coach og motivasjonsforelesere
• Mulighet for fellesskap med andre JA Alumni, med samme verdigrunnlag i næringslivet, og som følger kongerikets prinsipper
• JAAA kvartalsvis bønn
• En mulig mentor / veiledning i utviklingen av din virksomhet
• Tilgang til et nettverk hvor forretningsforbindelser kan etableres

Hvordan bli medlem:
Via Josef Akademi sin nettside, Facebook, Linkedin, Twitter og Email