Hvem er vi?

Josef Akademi - Bibelskole for gründere

Josef Akademi Bibelskole for gründere er ett års studie. Du trenger ingen kvalifikasjoner, bortsett fra en idé og ambisjoner du ønsker å utvikle.

Josef Akademi har som hovedformål å utdanne mennesker til personlig utvikling, ledelse og entreprenørskap basert på kristne verdier. Utdanningens ulike deler setter helhetlig fokus på viktige arenaer i elevens liv.

Studiet er godkjent av Utdanningsdirektoratet og for lån og stipend gjennom Lånekassen.

SLIK SØKER DU:
Opptak skjer fortløpende så lenge det er plasser ledig. For å søke, fyller du ut vårt søknadsskjema

Uduak Mme

Uduak er rektor ved Josef Akademi. Han er dr.ing. fra NTNU, og har også pedagogikk derfra. Han har gått Trondheim Bibel og Misjonsskole, og World centre for Entrepreneurial Studies Foundation, Australia.
Uduak er alltid klar til å hjelpe enkeltmennesker og bedrifter med å utvikle sine visjoner og initiativ for å forbedre ideene, spisse det innovative og styrke mulighetene for suksess. Han er spesielt interessert i strategisk forretningsplanlegging, forretningsledelse og eierskap.
Han har erfaring fra ulike former for lederskap. 5 års erfaring som teknisk sjef i Presco Plc, 8 år i menighetsadministrasjon (Pastor), fire år som eksaminator på NTNU, 5 år som sekretær i NTNU – NORAD sitt samarbeid med universiteter i Afrika. Han har 7 års erfaring som lærer både på videregående og universitetsnivå.
Uduak underviser i fagene: Forretningside og muligheter, Forundersøkelser og markedsmuligheter, Forretningsplan, Gründerskap og Anvendt bibelkunnskap.

Lucia Mme

Lucia Mme

Inspector

Lucia er inspektør ved Josef Akademi. Hun har gått på Trondheim Bibel og Misjonsskole, og har tatt forretnings- og gründerstudier i USA.
Hun har 7 års erfaring i menighetsadministrasjon (Medpastor), og har arbeidet 7 år som sykepleier i Trondheim Kommune.
I tillegg til administrasjon jobber hun med relasjonsbygging og det sosiale miljøet ved skolen.

Tarjei Cyvin

Tarjei Cyvin, MTh

Deputy Chairman of the Board

Tarjei har Master i teologi fra både Continental Theological Seminary i Belgia og University of Wales, med spesialisering i misjon. Han er også cand.mag fra NTNU og Universitetet i Oslo, med bl.a. historie, musikk, politisk geografi og Afrikastudier i fagkretsen.
Tarjei har en variert yrkesbakgrunn, og har blant annet arbeidet som NRK-journalist, med misjons- og bistandsarbeid, skoleutvikling og skoleledelse. Han var i flere år rektor ved Bibelskolen i Trondheim, og er nå pastor i Trondheim misjonskirke. Han har engasjement for felleskristent arbeid, og har gjennom mange år ledet Bønneuka i Trondheim – byens største årlige felleskristne arrangement.
Tarjei er nestleder i styret ved Josef Akademi.
Tarjei underviser i fagene: Organisering, Trender i samfunnet og hvordan forholde seg til disse, Forhandlingsstrategier, Kulturforståelse, Gründerskap og Lederskap.

Anne Lene Cyvin

Anne Lene har sin utdanning fra NTNU og Barratt Dues musikkinstitutt. Hun har en Bachelorgrad med blant annet Historie, musikk, offentlig organisasjon og administrasjon, og norsk for fremmedspråklige i fagkretsen. Hun har også studert Kristen sjelesorg ved Høyskolen Diakonova i Oslo.
Anne Lene ledet arbeidet med grunnleggelse og oppbygging av Tomasskolen, Trondheim kristne grunnskole, var skolens styreleder gjennom de 10 første årene, og arbeidet der som lærer i 15 år. Anne Lene har arbeidet i flere år ved Bibelskolen i Trondheim med undervisning, elevoppfølging og administrasjon. Hun har også jobbet med misjons- og bistandsarbeid i Afrika.
Anne Lene underviser i fagene: Personlig utvikling og Relasjoner.

Karl-Axel Mentzoni

Karl-Axel har blant annet Master i Pentecostal Theology fra Brussel og Master i Evangelical Theology fra Cardiff Universidetet i Wales. De siste årene har han tatt Styrekompetanse 1 og 2 ved BI Oslo, Afrikas historie ved NTNU og Lukas – Apostlenes gjerninger ved CTS i Brussel.
Karl-Axel var rektor ved Bibelskolen i Trondheim i 9 år, rektor ved Kampala school of Theology i Uganda, og er nå pastor i Filadelfia Fredrikstad.
Han underviser Guds ord med stor innlevelse. Studentene forteller at de blir motivert og inspirert av hans undervisning.
Karl-Axel underviser i fagene: Lederskap, Grunnleggende troslære og bibelkunnskap, Bibelfortolkning, Trosforsvar, Personstudier fra det bibelske materialet, Kristologi, Pneumatologi, Soteriologi og Ekklesiologi med særlig vekt på Den Hellige Ånds betydning.

Stig Sollid

Stig Sollid

Lærer

Stig er utdannet både ingeniør og regnskapsfører. Han har startet og driver egen forretning, og fører regnskap for bedrifter. Han ønsker å bruke sin kompetanse og erfaring til å hjelpe andre som ønsker å starte egne foretak. Han regner dette som sitt kall.
Stig underviser i fagene: Registrere foretak, Økonomistyring, Budsjett, Forhandlingsstrategier og Forretningsplan.

Unni B. Sekkesæter

Unni har sin utdannelse fra Roskilde Universitet senter for sosialt entreprenørskap, University of Bradford – Bradford school og management, Trinity college – Dublin school of Ecumenics og NTNU.
Til daglig er hun eier og daglig leder for Microfin Consulting og styreleder i Microfinans Norge.
Hun er en ettertraktet lærer, foredragsholder og bidragsyter i ulike publikasjoner både bøker og artikler. Har vært gjesteforeleser f. eks. ved BI, Universitetet i Oslo, og universitetet i Roskilde og på internasjonale konferanser over hele verden. Hun holder kurs i etablering av bedrift over hele landet og bl.a. i Kenya.
Unni underviser i fagene: Markedsføring og PR, tilgang til finansiering, budsjettering, forretningsplanlegging, økonomi generelt og ideutvikling samt kommunikasjon og presentasjonsteknikker.