JOSEF AKADEMI PROGRAM

VÅRE FAG OG ARBEIDSMÅTER


Læreplanen for Josef Akademi består av til sammen 7 fag, som skal gi elevene nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

For å oppnå kompetansemålene i våre fag, vil skolen benytte ulike arbeidsmåter i undervisningen. Dette varierer fra fag til fag, og baseres på formål og innhold.

Våre undervisnings- og studiemetoder:
• Forelesninger med aktiv deltagelse fra elevene
• Presentasjoner av gruppearbeid
• Refleksjon over relevant litteratur
• Prosjektoppgaver individuelt og i grupper
• Arbeid med casestudier
• Studiebesøk hos bedrifter eller organisasjoner i nærområdet

Mål for utdanningen


Etter endt utdanning ved Josef Akademi skal elevene:

• Kunne bruke grunnleggende kunnskap om Bibelen, troslære og kristne verdier
• Være i stand til å formulere egne livsmål
• Kunne benytte kristen spiritualitet som grunnlag for karakterdannelse, ledelse og innovasjon
• Ha innsikt i og kunne bruke ulike prinsipper for ledelse med spesiell fokus på tjenende lederskap
• Kunne drøfte kristen familieetikk i relasjon til yrkesliv og samfunn
• Kunne anvende det kristne fundamentet og verdiene i ledelse og gründerskap
• Være i stand til å formulere og utvikle sin egen virksomhetsplan

Studiekatalog

For detaljert informasjon om alle våre studier på Josef Akademi, klikk på linken under og last ned årets studiekatalog.